สำหรับผู้ประกอบการและพนักงาน

แนะนำวิธีการใช้งาน HubSwitch

เริ่มต้นการใช้งาน

การสมัครสมาชิก
การตั้งค่าข้อมูลธุรกิจ
ตั้งค่าสิทธิพนักงาน
การแก้ไขโปรไฟล์
ตั้งค่าแจ้งเตือน

การจัดการนัดหมาย

การสร้างนัดหมาย
การยืนยันนัดหมาย
การตั้งค่าปิดรับบริการรายวัน

ลูกค้าสัมพันธ์

การตั้งค่าการสะสมแต้ม
การเพิ่มรายชื่อลูกค้าใหม่

การจัดการ Page

การตั้งค่าโปรไฟล์ร้าน
การสร้างบริการ
การโพสต์
การสร้างคูปอง
การสร้างโปรโมชัน
การสร้างโปรไฟล์ช่างทำผม
การสร้างแกลอรี
การปิดรีวิว

การชำระเงินและข้อความ

การตั้งค่าข้อความ
การสร้างเก้าอี้ช่าง
การชำระเงิน

การคลัง

การเพิ่มสินค้าในคลัง
การสร้าง QR Code สินค้า
วิธีดูรายงานสรุปสินค้าคงเหลือ

ระบบจัดการพนักงาน

การเพิ่มพนักงาน
การตั้งค่าช่างทำผม
การสร้างกลุ่มพนักงาน
กำหนดเวลาการเข้า/ออกงานตามตำแหน่ง
กำหนดวันหยุด
สร้างตารางการทำงาน
การดูบันทึกเวลาของพนักงาน
การดูรายงานคำร้อง
กำหนดการใช้งาน QR Code
การตั้งค่าเงินเดือนพนักงาน
การสร้างรายงานคำร้อง

ระบบจัดการบัญชี

การสร้างใบเสนอราคา
การสร้างเอกสารใบวางบิล
การสร้างเอกสารใบลดหนี้, เพิ่มหนี้
การสร้างเอกสารค่าใช้จ่าย
การสร้างเอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย