ฟังก์ชั่นสำหรับคลินิกทันตกรรม

โปรแกรมบริหารจัดการคลินิกเพื่อคลินิกทันตกรรมโดยเฉพาะ ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่น ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ช่วยให้คุณจัดการธุกรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ครอบคลุมทุกระบบการใช้งาน

ระบบนัดหมาย

แสดงผลในรูปแบบปฏิทิน ทำให้ดูตารางนัดหมายได้อย่างเข้าใจง่าย มีสีแสดงถึงสถานะที่คนไข้เข้ารับบริการ อีกทั้งคนไข้จะสามารถจองคิวรับบริการด้วยตนเองได้ด้วย

ระบบเก็บประวัติคนไข้

จัดเก็บข้อมูลของคนไข้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลของส่วนตัวประวัติการรักษา ประวัติการนัดหมาย และ รูปที่ใช้ในการรักษา เป็นต้น

บันทึกการรักษา

จัดเก็บประวัติการรักษาของคนไข้ลงระบบแบบออนไลน์ แทนการจดลงกระดาษด้วยวิธีเเบบเดิมๆ ช่วยป้องกันข้อมูลศูนย์หาย เเละสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้อย่างต่อเนื่อง

ระบบเอ็กซเรย์

สามารถเพิ่มไฟล์ Xray และจัดเก็บข้อมูล Xray ของคนไข้ได้ภายไนโปรแกรม

สร้างแผนการรักษา

เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาด้วยการสร้างแผนการรักษา ใช้งานง่าย สามารถเพิ่มเงื่อนไขและอัพเดทบันทึกทางคลินิก