ราคาและแพ็คเกจ

เลือกแพ็คเกจที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
 • . .
  • Full Function ราคา 20,666.67 บาท/ปี/สาขา (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • ครอบคลุมการใช้งานบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
   • ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์และเขียน
   • ระบบจัดการนัดหมาย
   • ระบบจัดการรายได้แพทย์
   • ระบบการชำระเงิน
   • ระบบจัดการคนไข้
   • ระบบงานแล็บ

   ฟังก์ชันเพิ่มเติม

   • ระบบจัดการคลังสินค้า
   • ระบบจัดการพนักงาน