ฟีเจอร์การใช้งาน Hubswitch

ฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ครบถ้วนภายในที่เดียว

ช่วยให้คุณดูประวัติของลูกค้าด้วยฟีเจอร์ลูกค้าสัมพันธ์

เป็นระบบที่จะช่วยให้คุณสามารถดูแลข้อมูลของลูกค้า และข้อมูลประวัติการทำผมกับทางร้านได้อย่างง่ายดาย รวมถึงมีระบบจัดการคะแนนสะสมระหว่างลูกค้ากับทางร้านเพื่อการสะสมแต้มอีกด้วย

ดูตารางนัดหมายในแต่ละวันได้อย่างง่ายดาย

แสดงผลเป็นรูปแบบปฏิทินรายวัน เพื่อให้สามารถเห็นตารางนัดหมายได้เข้าใจง่าย และมีสีแสดงถึงสถานะที่ลูกค้าเข้ารับบริการได้ นอกจากลูกค้าจะสามารถจองคิวรับบริการได้เองแล้ว ทางร้านยังสามารถจัดการการนัดหมายของลูกค้าได้ด้วยตัวเองด้วย

ชำระเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ระบบการชำระเงินที่มีประสิทธิถาพเชื่อมโยงแบบ real time ระหว่างร้านค้ากับลูกค้า ที่ช่วยประหยัดเวลาร้านค้าไม่ให้ทำงานซ้ำซ้อน

ตอบแชทกับลูกค้าได้โดยตรง

สามารถพูดคุยกับลูกค้าได้โดยตรงผ่านระบบแชทของแอปพลิเคชั่น ทำให้ลูกค้ากับร้านค้าเข้าถึงกันได้ง่ายยิ่งขึ้น

จัดการระบบบัญชี

ครอบคลุมทุกเรื่องบริหารการเงินทั้งหมดไว้ ไม่ว่าจะเป็นรายรับ-รายจ่าย หรือการทำเรื่องบริหารบัญชี และเงินเดือนพนักงานได้ภายในที่เดียว ทำให้คุณสามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างง่ายดาย

เลือกเบิกหรือโอนสินค้าภายในคลังได้รวดเร็วขึ้น

ระบบจัดการเกี่ยวกับคลังสินค้าทั้งหมดในร้านแต่ละสาขาได้ สามารถเพิ่มหรือโอนสินค้าได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังช่วยให้คุณติดตามสินค้าในร้านและสามารถจัดการได้ง่ายยิ่งขึ้น เมื่อแสกน QR Code ผ่านทางมือถือ

ระบบจัดการพนักงาน

ฟังก์ชั่นที่ช่วยดูแลพนักงาน ข้อมูลพนักงาน  จัดตารางการทำงาน วันหยุด วันลา เงินเดือนพนักงาน ฯลฯ และง่ายยิ่งขึ้นเมื่อจัดการด้วยแอปพลิเคชันสำหรับพนักงาน ซึ่งเป็นการจัดการกับการแสกนเข้า-ออก การลางาน และการประเมินพนักงานในร้าน

สรุปภาพรวมของธุรกิจช่วยให้การทำงานของคุณง่ายยิ่งขึ้น

แสดงผลรายงานการเคลื่อนไหวของธุรกิจคุณแบบ real time และเข้าใจง่ายผ่านกราฟ โดยมีทั้งการสรุปรายรับ-รายจ่าย แจ้งเตือนการดำเนินการบนเว็บ โพสต์ล่าสุด และมีรีวิวที่มีคะแนนน้อยกว่า 3 ดาว เพื่อให้ร้านได้ทำการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขได้รวดเร็ว