คู่มือสอนใช้งานสำหรับธุรกิจทันตกรรม

แนะนำวิธีการใช้งาน HubSwitch

เริ่มต้นการใช้งาน

การจัดการนัดหมาย

สร้างนัดหมายด่วน(คนไข้ใหม่)
วิธีการสร้างนัดหมาย
เปลี่ยนสถานะกล่องนัดหมาย
วิธีเปิดตารางทันตแพทย์
พิมพ์ตารางคนไข้รายวัน

ลูกค้าสัมพันธ์

สร้างคนไข้ใหม่แบบยืนยันตัวตน
สร้างคนไข้ใหม่แบบไม่ยืนยันตัวตน
ออกใบรับรองแพทย์/ใบส่งต่อ
เพิ่มรูปที่ใช้ในการรักษา
การดึงคนไข้จากการอ่านบัตรประชาชน
สร้างคนไข้ใหม่แบบไม่มีเบอร์โทรศัพท์
การสร้างกลุ่มครอบครัว
การแก้ไขกลุ่มครอบครัว
คำยินยอมในการสร้างกลุ่มครอบครัว
การลบกลุ่มครอบครัว
การแสดงข้อมูลสมาชิกครอบครัว
การแสดงข้อมูลของหัวหน้าครอบครัว

บันทึกการรักษาผ่านแอปพลิเคชัน

บันทึกการรักษาแบบเขียน(Writing Mode)
วิธีเปิดดูประวัติการรักษาเก่าขณะบันทึกการรักษา
วิธีเปิดดูประวัติ Writing Mode ผ่านแอปพลิเคชัน

บันทึกรักษาผ่านเว็บ

Typing Mode บันทึกการรักษาแบบพิมพ์
วิธีเปิดดูประวัติรักษาเก่าขณะบันทึกรักษา

จัดการพนักงาน

กำหนดเวลาการเข้า/ออกงานตามตำแหน่ง
กำหนดวันหยุด
สร้างตารางการทำงาน
การดูรายงานคำร้อง
การกำหนดส่วนแบ่งรายได้ขายสินค้า
การเพิ่มพนักงาน
การสร้างกลุ่มพนักงาน
การเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าใช้งาน
การสร้าง QR Code เข้า-ออกงาน
การลบกลุ่มพนักงาน
การกำหนดค่าล่วงเวลา
การลบพนักงาน
การระงับการใช้งานพนักงาน
การกำหนดค่าจ้าง/เงินเดือน
การสร้างรายงานคำร้องลาหยุด
การดูรายงานการลา การทำงานล่วงเวลา และรายงานปรับปรุงเวลา
แก้ไขผู้อนุมัติคำร้อง
การเชื่อมข้อมูลแพทย์ใน Page และ Hr

จัดการ Page

ตั้งค่าข้อมูลร้าน
การสร้างโปรไฟล์แพทย์
1 st การสมัครสมาชิก
2 nd การตั้งค่าข้อมูลธุรกิจ
3 rd การตั้งค่าโปรไฟล์ร้าน
4 th แก้ไขรายการบริการ
5 th การสร้างกลุ่มพนักงาน
6 th การเพิ่มพนักงาน
7 th การสร้างโปรไฟล์แพทย์
8 th การตั้งค่าวันออกตรวจของแพทย์
9 th การสร้างตารางห้องทำฟัน
10 th กำหนดค่า DF ของแพทย์
11 th การตั้งค่าเงินเดือนพนักงาน
12 th กำหนดการใช้งาน QR Code
13 th กำหนดเวลาการเข้า/ออกงานตามตำแหน่ง
14 th กำหนดวันหยุด
15 th สร้างตารางการทำงาน
16 th วิธีการเพิ่มสินค้าในคลัง
17 th การปิดรีวิว
18 th ตั้งค่าการสะสมแต้ม
19 th การตั้งค่าข้อความ
20 th การตั้งค่าปิดรับบริการรายวัน
1 st การสมัครสมาชิก
2 nd การตั้งค่าโปรไฟล์คลินิก
3 rd กำหนดสิทธิการใช้งาน
4 th แก้ไขรายการบริการ
5 th การสร้างกลุ่มพนักงาน
6 th การเพิ่มพนักงาน
7 th การสร้างโปรไฟล์แพทย์
8 th การตั้งค่าตารางออกตรวจแพทย์
9 th การสร้างตารางห้องทำฟัน
10 th กำหนดค่า DF ของแพทย์
11 th การตั้งค่าเงินเดือนพนักงาน
12 th กำหนดการใช้งาน QR Code
13 th กำหนดเวลาการเข้า/ออกงานตามตำแหน่ง
14 th กำหนดวันหยุด
15 th สร้างตารางการทำงาน
16 th วิธีการเพิ่มสินค้าในคลัง
17 th การปิดรีวิว
18 th ตั้งค่าการสะสมแต้ม
19 th การตั้งค่าข้อความ
20 th การตั้งค่าปิดรับบริการรายวัน