คู่มือสอนใช้งานสำหรับธุรกิจทันตกรรม(ใหม่)

แนะนำวิธีการใช้งาน HubSwitch

เริ่มต้นการใช้งาน

การเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าใช้งาน
การเปลี่ยนรหัส Pin
การเพิ่มลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์
การตั้งจำนวนสาขา
การตั้งค่าตำแหน่งพนักงาน
การแก้ไขข้อมูลธุรกิจ

การจัดการนัดหมาย

การสร้างนัดหมายด่วน(คนไข้ใหม่)
วิธีสร้างนัดหมาย
เปลี่ยนสถานะกล่องนัดหมาย
วิธีเปิดตารางทันตแพทย์
พิมพ์ตารางคนไข้รายวัน

ลูกค้าสัมพันธ์

สร้างคนไข้ใหม่แบบยืนยันตัวตน
สร้างคนไข้ใหม่แบบไม่ยืนยันตัวตน
ออกใบรับรองแพทย์/ใบส่งต่อ
เพิ่มรูปที่ใช้ในการรักษา
การดึงข้อมูลคนไข้จจากการอ่านบัตรประชาชน
สร้างคนไข้ใหม่แบบไม่มีเบอร์โทรศัพท์
การเพิ่มข้อมูลคนไข้ชาวต่างชาติ
เพิ่มประวัติรักษาย้อนหลังแบบภาพ
แก้ไขประวัติรักษาย้อนหลังแบบภาพ
การเพิ่มโน้ตคนไข้
ระบบ Family คืออะไร
การสร้างกลุ่มครอบครัว
การแก้ไขกลุ่มครอบครัว
คำยินยอมในการสร้างกลุ่มครอบครัว
การลบกลุ่มครอบครัว
การแสดงข้อมูลของสมาชิกครอบครัว
การแสดงข้อมูลของหัวหน้าครอบครัว

การจัดการ Page

การสร้างโปรไฟล์แพทย์
การลบแพทย์
วิธีสร้างโพสต์
การเปิด-ปิดรีวิว
การตั้งค่าข้อมูลร้าน

บันทึกการรักษาผ่านแอปพลิเคชัน

บันทึกการรักษาแบบเขียน(Writing Mode)
วิธีเปิดดูประวัติการรักษาเก่าขณะบันทึกการรักษา
วิธีเปิดดูประวัติ Writing Mode ผ่านแอปพลิเคชัน

บันทึกการรักษาผ่านเว็บ

Typing Mode บันทึกการรักษาแบบพิมพ์
วิธีเปิดดูประวัติการรักษาเก่าขณะบันทึกการรักษา
บันทึกการรักษาแบบหน้าเดียว

ระบบจัดการพนักงาน

กำหนดเวลาเข้า/ออกงานตามตำแหน่ง
กำหนดวันหยุด
สร้างตารางการทำงาน
การดูรายงานคำร้อง
การกำหนดส่วนแบ่งรายได้ขายสินค้า
การเพิ่มพนักงาน
การสร้างกลุ่มพนักงาน
การสร้าง QR Code เข้า-ออกงาน
การลบกลุ่มพนักงาน
การกำหนดค่าล่วงเวลา
การลบพนักงาน
การระงับการใช้งานพนักงาน
แก้ไขผู้อนุมัติคำร้อง
การเชื่อมข้อมูลแพทย์ใน Page และ HR
การดูรายงานการลา การทำงานล่วงเวลา และรายงานปรับปรุงเวลา
การกำหนดค่าจ้าง/เงินเดือน
การสร้างรายงานคำร้องขอลาหยุด
วิธีการสแกนเข้า-ออกงานด้วย QR Code
วิธีการสแกนเข้า-ออกงานด้วยการถ่ายรูป
การดูบันทึกเวลาของพนักงาน
1 st การสมัครสมาชิก
1 st การสมัครสมาชิก
2 nd การตั้งค่าโปรไฟล์ร้าน
3 rd การตั้งค่าโปรไฟล์ร้าน